top of page

🦋 Panahon ng Paruparo 🦋 - Call for Submissions

Updated: Aug 16, 2022

Hindi matitinag ang radikal na pag-ibig sa bayan ng dahil sa isang pagkabigo. Pagkatapos ng laban, muling uusbong ang pag-asa.


Panahon na muli ng pagdapo ng mga paruparo—ang iyong pakpak na handang lumipad sa haraya at magpalaya.


Ang mga pahina ng bagong yugto ng paglipad ay magbubukas na!

Kaya naman, iniimbitahan namin ang lahat ng mga artist, illustrator, at photographer na magpasa ng kanilang mga creative output na inspired ng “pink movement.” Gayon din ang mga organizer, volunteer, at supporter na magbahagi ng mga kwento at karanasan sa naganap na kampanya, para sa Panahon Ng Paruparo—ang ikalawang compilation ng pag-alala ng ating sama-samang pagtindig para sa iisang pangarap para sa bayan.


Tayo’y patuloy na kikilos at mangangarap nang pasulong! 🌷✨💖


***


GENERAL GUIDELINES FOR SUBMISSIONS

 1. All submissions MUST BE ORIGINAL and must not have been previously included in any digital or print publication.

 2. We will accept entries from individuals and collaborative works from groups/organizations.

 3. You can submit a maximum of three (3) pieces/sets in every category.

 4. Email your entries or Dropbox/Google Drive links, together with their titles and specifications (if available) to creativeswithleni+submit@gmail.com with the subject: <FULL NAME/PSEUDONYM/ORG GROUP> - Panahon Ng Paruparo

 5. Deadline of submission is until August 31, 2022.

ARTWORKS & PHOTOS
 1. Acceptable visual artworks are not limited to the following: digital and traditional artworks, collage, typography, mixed media art, sculptures and installations, handy crafts, paintings, fan art, comics.

 2. We will accept individual pieces, series, and photo essays.

 3. Any size and orientation is acceptable but best if entries are in portrait and in 3:4 ratio.

 4. All images should be clear in high resolution (200dpi minimum) and in JPEG format.

 5. Titles are required for each entry/set.

 6. Subject(s) of entries are not limited to the imagery of the prominent individuals in the “pink movement”.

ANECDOTES
 1. Share stories and experiences of hope and inspiration during the campaign season; from small to huge initiatives launched and done for your barangay, sitio, or community; experiences from major rallies, community gatherings and town halls, to house to house campaigns and MORE!

 2. Each entry is limited to 300 words maximum.

 3. Send your stories with your name or organization and region.

 4. It is encouraged to submit stories with supporting photos, if available.

For questions or concerns, you can send us a DM on any of our social media accounts.


bottom of page